Vydavateľstvo FO ART s.r.o. od svojho vzniku (1992), vydáva knižné tituly, ktoré svojim obsahom a dizajnom dokážu zaujať širokú čitateľskú verejnosť. Snažíme sa na knižné pulty priniesť diela slovenských aj zahraničných autorov. Ide o osobnosti z výtvarných odborov fotografie, sochárstva, grafiky, maliarstva, scénografov, sklárov, karikaturistov a ďalších.
Okrem obrazových monografií významných autorov z oblasti umenia vyšlo vo vydavateľstve FOART s.r.o. niekoľko básnickych zbierok.
Prajeme Vám príjemné čítanie titulov z nášho vydavateľstva.

Nahliadnite do niekoľkých kníh medzinárodne uznávaných výtvarných umelcov z rôznych odborov. Tieto tituly by mali uspokojiť aj naj náročnejšich čitateľov.

Zaoberáme sa aj výdavaním, prípadne iba výrobou katalógov k rôznym výstavám výtvarných diel. Tieto prevažnej miere fotografujeme vo vlastnom ateliéri.
Už tradične vychádzajú u nás každoročne dva kalendáre, ktoré sa nevyskytujú v žiadnej distribucii. Slovesko a rôzne časti kontinentov sveta sú obrazovou výpoveďov fotografa Antona Fialu.